Clip vị Umami

最新 の 動画

Khái niệm cơ bản về vị Umami

Kiến thức về vị umami sẽ thay đổi món ăn của bạn. Clip giải thích về “Thế giới của vị Umami” gồm ba phần: Cơ bản về vị Umami, Lịch sử vị Umami và vị Umami cho thế hệ tiếp theo. Hãy mở cánh cửa đến với Thế giới của Umami.

  • Umami là gì

Tháng 2019 năm 09