Clip vị Umami

最新 の 動画

Chantelle Nicholson ở Tredwells, London

Chantelle Nicholson, Chef Patron of Tredwells, London, giải thích ý nghĩa của Umami đối với cô ấy.

  • nói chuyện umami
  • Từ nước Anh

Tháng 2020 năm 09