Clip vị Umami

最新 の 動画

Đuổi theo Lovecky của Hai ánh sáng, Shoreditch

Chase cho chúng ta biết những trải nghiệm thời thơ ấu của anh ấy ở Maine đã khiến anh ấy yêu vị Umami như thế nào, khi anh ấy đưa chúng ta qua công thức của mình cho món Hereford Rump Cap khô với Sốt Montgomery Cheddar hun khói và hành tây nướng.

  • nói chuyện umami
  • Từ nước Anh

Tháng 2020 Năm 09