Clip vị Umami

最新 の 動画

Chase Lovecky of Two Lights, Shoreditch

Chase cho chúng ta biết những trải nghiệm thời thơ ấu của anh ấy ở Maine đã khiến anh ấy yêu vị Umami như thế nào, khi anh ấy đưa chúng ta qua công thức của mình cho món Hereford Rump Cap khô với Sốt Montgomery Cheddar hun khói và hành tây nướng.

  • Umami Talk
  • Từ nước Anh

Tháng 2020 Năm 09