Clip vị Umami

最新 の 動画

Đuổi theo Lovecky của Hai ánh sáng, Shoreditch

Chase cho chúng ta biết những trải nghiệm thời thơ ấu của anh ấy ở Maine đã khiến anh ấy yêu vị Umami như thế nào, khi anh ấy giới thiệu cho chúng tôi công thức của anh ấy cho món Hereford Rump Cap ở độ tuổi khô với Sốt Cheddar hun khói Montgomery và Hành Calot nướng.

  • nói chuyện umami
  • Từ nước Anh

Tháng 2020 năm 09