Clip vị Umami

最新 の 動画

Nuno Mendes và Edoardo Pellicano của Mos, Shoreditch

Nuno Mendes, Bếp trưởng Điều hành của Chiltern Firehouse, và Edoardo Pellicano, Bếp trưởng của Mos, Shoreditch, cho chúng tôi biết cách họ phát triển sự hiểu biết về vị Umami và sử dụng nó để tạo ra các kết hợp hương vị mới.

  • nói chuyện umami
  • Từ nước Anh

Tháng 2020 năm 09