Clip vị Umami

最新 の 動画

Nuno Mendes và Edoardo Pellicano của Mãos, Shoreditch

Nuno Mendes, Bếp trưởng điều hành của Chiltern Firehouse và Edoardo Pellicano, Bếp trưởng của Mãos, Shoreditch, cho chúng ta biết cách họ phát triển sự hiểu biết của mình về vị Umami và sử dụng nó để tạo ra các kết hợp hương vị mới.

  • nói chuyện umami
  • Từ nước Anh

Tháng 2020 Năm 09