Clip vị Umami

最新 の 動画

Sat Bains, thịt bò Tartare

Video vị Umami thứ ba của chúng tôi với Sat tiết lộ nguồn cảm hứng cho việc anh ấy làm món bánh Tartare thịt bò một cách bất thường.

  • nói chuyện umami
  • Từ nước Anh

Tháng 2020 năm 09