Clip vị Umami

最新 の 動画

Sat Bains Miso Fudge

Trong phần thứ năm và cuối cùng của công thức mà Sat đã cho chúng tôi xem trong chuyến thăm của chúng tôi, anh ấy giải thích cách anh ấy mang đến một cách chế biến vị Umami để làm món ăn.

  • nói chuyện umami
  • Từ nước Anh

Tháng 2020 năm 09