Clip vị Umami

最新 の 動画

Selin Kiazim của Oklava, Shoreditch

Tham gia cùng Selin khi cô ấy khám phá ra Umami làm nền tảng cho các món ăn của cô ấy lấy cảm hứng từ di sản người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ của cô ấy.

  • Umami Talk
  • Từ nước Anh

Tháng 2020 Năm 09