Clip vị Umami

最新 の 動画

Wakiya Chef Yuji Wakiya

Đầu bếp Yuji Wakiya, một trong những đầu bếp người Hoa hàng đầu Nhật Bản và là chủ sở hữu của "Wakiya Ichiemi Charou", đã nói về vị umami khi làm hui su hào.

  • Umami Talk
  • Từ Nhật Bản

Tháng 2020 Năm 09