Clip vị Umami

最新 の 動画

Đầu bếp Wakiya Yuji Wakiya

Đầu bếp Yuji Wakiya, một trong những đầu bếp người Hoa hàng đầu Nhật Bản và là chủ sở hữu của "Wakiya Ichiemi Charou", đã nói về vị umami khi làm hui su hào.

  • nói chuyện umami
  • Từ Nhật Bản

Tháng 2020 năm 09