Clip vị Umami

最新 の 動画

Zijun Meng ở Tā Tā Eatery, London

Zijun Meng của Tā Tā Eatery cho chúng ta biết cách anh ấy đã nghĩ ra phiên bản Katsu Sando được nạp vị Umami của mình.

  • nói chuyện umami
  • Từ nước Anh

Tháng 2020 năm 09