Clip vị Umami

Umami Talk - Từ Nhật Bản

Mitsuru Saiki, Kyo Ryori Jikishinbou Saiki

Chúng tôi đã hỏi Mitsuru Saiki, chủ sở hữu của "Kyoto Tokishinbo Saiki", người đã giành được 1 sao Michelin, nói về "umami".

  • nói chuyện umami
  • Từ Nhật Bản

Tháng Chín 2020

Đầu bếp Wakiya Yuji Wakiya

Đầu bếp Yuji Wakiya, một trong những đầu bếp người Hoa hàng đầu Nhật Bản và là chủ sở hữu của "Wakiya Ichiemi Charou", đã nói về vị umami khi làm hui su hào.

  • nói chuyện umami
  • Từ Nhật Bản

Tháng Chín 2020

Nativo Tetsuo Ota

Ông Tetsuo Ota, bếp trưởng của "NATIVO" ở Sangenjaya. Anh ấy đã nói về vị umami trong khi làm một món ăn địa phương của Peru "Seco de Carne với Bò ngò gai".

  • nói chuyện umami
  • Từ Nhật Bản

Tháng Chín 2020