Trung tâm thông tin Umami

Hoạt động

Vị Umami trong World of Flavors 2010

2011 Tháng Giêng

Được công nhận rộng rãi là diễn đàn chuyên nghiệp có ảnh hưởng nhất ở Bắc Mỹ về xu hướng hương vị và ẩm thực thế giới, World of Flavors in Culinary Institute of America (CIA) Greystone, CA, hiện đã ở năm thứ 13, tập trung vào một quốc gia duy nhất là Nhật Bản. Trong suốt ba ngày, khoảng 90 đầu bếp và chuyên gia trong ngành đã thuyết trình về các phong cách nấu ăn khác nhau, từ kaiseki ryori (ẩm thực haute của Nhật Bản) đến các món ăn thông thường như ramen và soba, và các chủ đề đa dạng như vị umami, các vấn đề sức khỏe và giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản, Châu Âu và Châu Mỹ.


Báo cáo sự kiện