Trung tâm thông tin Umami

Hoạt động

Bài giảng về vị umami đầu tiên được tổ chức tại Trường ẩm thực Kyoto

2020 Tháng Giêng

Vào ngày 29 tháng 2020 năm 130, một bài giảng về umami đã được tổ chức cho XNUMX sinh viên tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Ẩm thực Kyoto ở Uzumasa, Kyoto. Chủ đề của bài giảng là "Khoa học về vị umami: tìm hiểu về vị umami thông qua trải nghiệm".

Đây là lần đầu tiên diễn ra bài giảng về umami ở trường, nhưng các sinh viên đã rất nhiệt tình với nó, bao gồm nếm cà chua khô, katsuo dashi và kombu dashi.

Trung tâm sẽ tiếp tục tiếp cận các trường học về ẩm thực để giúp các sinh viên chịu trách nhiệm về tương lai của thực phẩm hiểu đúng về vị umami.