Nếm vị Umami

Vị giác của chúng ta bao gồm năm vị cơ bản - ngọt, mặn, chua, đắng và umami - và các cảm giác liên quan khác - cay và làm se.
Trong số bốn vị cơ bản khác, vị umami tinh tế hơn nên hầu hết mọi người không dễ dàng nhận ra, nhưng chúng ta có thể phát hiện ra khi được dạy cách nếm thức ăn một cách cẩn thận. Để tìm hiểu cách xác định vị "umami" và cách kết hợp vị này vào cách nấu ăn của chúng ta, điều quan trọng là tất cả phải có kinh nghiệm như nhau.
Đây là lý do tại sao Trung tâm Thông tin Umami luôn bao gồm việc nếm thử các loại thực phẩm giàu vị umami và nước dashi, nước súp Nhật Bản, và nước sốt trong suốt các bài giảng.
Trong Chương Ⅰ, “Cách trải nghiệm vị Umami”, chúng tôi trình bày các nguyên liệu và công thức nấu ăn phong phú vị umami. Sau đó, Chương Ⅱ “Cách sử dụng vị Umami” được dành riêng cho ứng dụng của nó. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được vị umami.

Chất Umami được tìm thấy trong các loại rau như cà chua, thực phẩm lên men, nấm khô, v.v. Thông qua việc nếm vị umami, bạn có thể hiểu sâu hơn về vị umami.

Kết hợp các chất tạo vị umami chính, đó là glutamate, inosinate và guanylate, mang lại vị umami phong phú hơn. Bạn có thể thử tác dụng hiệp đồng vị umami bằng cách nếm nhiều loại nước dashi khác nhau.