Clip vị Umami

Thành phần Umami

Thành phần cho Dashi Kombu

  • Thành phần Umami

Tháng Chín 2019

Thành phần cho Dashi Katsuobushi

  • Thành phần Umami

Tháng Chín 2019