Ẩm thực địa phương ở Nhật Bản và vị Umami

TAG_TOP_HADER

Khu vực Hokkaido / Tohoku

Khu vực Kanto

Khu vực Chubu

Khu Kinki

Khu vực Chugoku / Shikoku

Khu vực Kyushu / Okinawa

Nguồn một số hình ảnh và thông tin: Nosangyoson no Kyodoryori Hyakusen (Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản)