Clip vị Umami

最新 の 動画

Mark Dobbie của som saa, London, và Tiến sĩ Johnny Drain

Món ăn Thái Lan sử dụng nhiều loại gia vị có hàm lượng Umami rất cao. Mark Dobbie, đồng bếp trưởng của som saa, nói về vai trò của khẩu vị thứ năm trong món ăn Thái với nhà khoa học thực phẩm, Tiến sĩ Johnny Drain.

  • nói chuyện umami
  • Từ nước Anh

Tháng 2020 năm 09