Clip vị Umami

最新 の 動画

Mitsuru Saiki, Kyo Ryori Jikishinbou Saiki

Chúng tôi đã hỏi Mitsuru Saiki, chủ sở hữu của "Kyoto Tokishinbo Saiki", người đã giành được 1 sao Michelin, nói về "umami".

  • nói chuyện umami
  • Từ Nhật Bản

Tháng 2020 năm 09