Clip vị Umami

最新 の 動画

Sat Bains của nhà hàng Sat Bains, Nottingham

Sat Bains từng được trao sao Michelin hai lần sẽ đưa chúng ta đến với cách sử dụng Umami đặc biệt và đặc biệt của anh ấy trong công thức chế biến món lươn hun khói của anh ấy.

  • nói chuyện umami
  • Từ nước Anh

Tháng 2020 năm 09