Trung tâm thông tin Umami

Hoạt động

Hội nghị thường niên năm 2011 của Trung tâm Thông tin Umami

2011 Tháng Năm

Cuộc họp thường niên năm 2011 của Trung tâm Thông tin Umami được tổ chức vào Thứ Ba ngày 17 tháng 2010. XNUMX thành viên đầy đủ của UIC đã tham dự cuộc họp chia sẻ về các hoạt động năm XNUMX, chi phí và quản lý ngân sách.

Chúng tôi cũng đã đưa ra và phê duyệt lịch trình cho năm tài chính mới này 2011. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho các hoạt động khác nhau tiếp tục với các dự án được khởi xướng vào năm ngoái.
Nhân dịp này, các thành viên UIC đã thông qua ông Akira Watanabe làm giám đốc mới. Chúng tôi chắc chắn rằng nhiệm vụ của anh ấy sẽ thúc đẩy các hoạt động của chúng tôi tại Trung tâm.

Các thành viên hội đồng quản trị mới Cuộc họp thường niên năm 2011

Thành viên hội đồng quản trị mới
Thành viên hội đồng quản trị mới
2011 họp thường niên
2011 họp thường niên