Trung tâm thông tin Umami

Hoạt động

Hoạt động trong năm 2013

2013 Tháng Mười Hai

[Báo cáo bài giảng] Bài giảng vị Umami năm 2013 ở Hamamatsu "Tìm hiểu về vị Umami! Sử dụng tốt nhất các thành phần thực phẩm!" - Sự quyến rũ của các nguyên liệu thực phẩm được sản xuất ở vùng đất núi Phú Sĩ do Umami tăng cường -

◆ Tải xuống Công thức tại đây. Trung tâm Thông tin NPO UMAMI đã tổ chức "Bài giảng về Umami năm 2013 ở Hamamatsu" vào lúc 1 giờ chiều ngày 22 tháng XNUMX ...