Trung tâm thông tin Umami

Hoạt động

Hội thảo về Umami dành cho học sinh lớp XNUMX của một trường dạy nấu ăn ở Niigata

2019 Tháng Mười

Vào ngày 8 tháng 2019 năm XNUMX, Trung tâm Thông tin Umami đã tổ chức Bài giảng Vị Umami tại Trường Kỹ thuật Nấu ăn Niigata ở Thành phố Niigata.


Bài giảng được tổ chức hàng năm cho sinh viên năm nhất và bao gồm một buổi nếm thử để giải thích kiến ​​thức cơ bản về vị umami như tác dụng tổng hợp và chức năng natri thấp của vị umami.

Chúng tôi sẽ chủ động thúc đẩy phương pháp tiếp cận các trường dạy nấu ăn để những sinh viên chịu trách nhiệm về món ăn trong tương lai có thể hiểu đúng về vị umami.