Trung tâm thông tin Umami

Hoạt động

Bình luận về hướng dẫn của WHO về giảm muối bằng LSSS

Ngày 2023 Tháng Tư

Lượng natri dư thừa trong chế độ ăn uống làm tăng huyết áp và do đó có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Trên toàn cầu, lượng natri cao là nguyên nhân gây ra khoảng 3 triệu ca tử vong. Lượng natri dư thừa là một trong những vấn đề sức khỏe lớn nhất trên thế giới.

Chất thay thế muối có hàm lượng natri thấp, LSSS, là gia vị thay thế cho muối thông thường sử dụng bột ngọt và kali clorua, v.v. LSS bao gồm ít natri hơn muối thông thường và sẽ đạt được hương vị tương tự như muối thông thường. LSSS đang thu hút sự chú ý trên toàn cầu như một cách để giảm lượng muối ăn vào mà không ảnh hưởng đến hương vị. Tuy nhiên, hướng dẫn toàn cầu về việc sử dụng các sản phẩm thay thế này hiện chưa được phát triển. 
Trước tình hình này, WHO đã phát triển các khuyến nghị - Dự thảo hướng dẫn của WHO: sử dụng các chất thay thế muối có hàm lượng natri thấp và đang mời các Quốc gia Thành viên và tất cả các bên liên quan nhận xét về dự thảo hướng dẫn này.


Trung tâm Thông tin Umami (UIC) hỗ trợ dự thảo này. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại rằng Đánh giá phạm vi (ScR) được sử dụng trong dự thảo bao gồm các tài liệu đến tháng 2021 năm 2021, có thể loại trừ các bài báo khoa học có giá trị được xuất bản sau năm XNUMX. Trong vài năm qua, các bài báo có giá trị đã được xuất bản liên tiếp, bao gồm một nghiên cứu (* 1) điều đó cho thấy khả năng sử dụng chất umami, lượng muối ăn vào có thể giảm 12.8 – 22.3 % (tương đương khoảng 1.27-2.22 g) mỗi ngày ở Nhật Bản.

Xem xét các bài báo khoa học sau năm 2021, UIC đã gửi nhận xét cho WHO theo các kênh thích hợp. 
Các giấy tờ chúng tôi đề xuất bao gồm sáu giấy tờ ngoài những giấy tờ được mô tả ở trên. Chúng bao gồm một nghiên cứu dựa trên một thí nghiệm ở Hoa Kỳ được thực hiện trên hơn 4,000 người trưởng thành trong đó muối được thay thế bằng các chất tạo vị ngọt (glutamate, inosinate và guanylate) (* 2).

*1 Lập mô hình giảm lượng muối ăn vào bằng cách kết hợp các chất có vị umami vào thực phẩm Nhật Bản: một nghiên cứu cắt ngang (BMC Public Health1 ;23(1):516. doi: 10.1186/s12889-023-15322-6.) của Shiori Tanaka, Daisuke Yoneoka , Aya Ishizuka, Megumi Adachi, Hitomi Hayabuchi, Toshihide Nishimura, Yukari Takemi, Hisayuki Uneyama, Haruyo Nakamura, Kaung Suu Lwin, Kenji Shibuya, Shuhei Nomura. 

*2 Giảm lượng muối ăn vào bằng cách sử dụng thực phẩm kết hợp chất umami: phân tích thứ cấp về dữ liệu NHANES 2017-2018. ( Public Health Nutr. 2022: 1:1-8. doi: 10.1017/S136898002200249X. Trực tuyến trước khi in.) của Nomura S, Tanaka S, Eguchi A, Kawashima T, Nakamura H, Lwin KS, Yamasaki L, Yoneoka D, Tanoe Y, Adachi M, Hayabuchi H, Koganemaru S, Nishimura T, Sigel B, Uneyama H, Shibuya K.

Bài bình luận đã được gửi bởi Tiến sĩ Toshihide Nishimura, Phó Chủ tịch Trung tâm Thông tin Umami, vào ngày 30 tháng XNUMX. Việc chúng tôi gửi đề xuất này đã được chia sẻ với các cơ quan sau.
 ・Viện Y tế và Dinh dưỡng Quốc gia      
 ・Văn phòng Dinh dưỡng, Phòng Dịch vụ Y tế, Cục Dịch vụ Y tế, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi
 ・JFIA Hiệp hội Công nghiệp Thực phẩm Nhật Bản    
 ・Tiểu ban Giảm muối của Hiệp hội Căng thẳng Nhật Bản      
 ・Hiệp hội Dinh dưỡng Nhật Bản

Để biết toàn văn bài bình luận của chúng tôi và chi tiết của các bài báo chúng tôi đề xuất, vui lòng xem:      
Tư vấn của WHO từ UIC.pdf

UIC sẽ chủ động thúc đẩy thực tế rằng "Giảm muối mà không làm mất đi vị ngon bằng cách sử dụng các chất có vị umami" có thể góp phần vào mục tiêu giảm lượng muối ăn vào của WHO, tới các cơ quan chức năng khác nhau.